Effectief verhuisd
Contactgegevens
Gezinsleden die verhuizen
Verhuis van minderjarige
Aard van de woning
Verhuis naar bestaande woning
Gewenste containers voor huisvuilophaling
Overzicht
Bevestiging

Effectief verhuisd

Volgende: Contactgegevens

    Effectief verhuisd

    Indien je nog niet effectief verhuist bent, kan je nog geen aangifte van adreswijziging doen.